ÔNG TRƯƠNG PHẠM NGỌC DUY – GIÁM ĐỐC VSETCOM

Duy

ÔNG TRƯƠNG PHẠM NGỌC DUY – GIÁM ĐỐC VSETCOM

Cử nhân trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Có kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị viễn thông, quản lý, kinh doanh.

  • 03/2005 – 03/2010: Trưởng phòng Kinh doanh công ty FPT Telecom
  • 03/2010 – 03/2016: Giám đốc kinh doanh công ty CMC Telecom
  • 03/2016 – 03/2019: Giám đốc dự án Fiber to the Building công ty TPcoms
  • 03/2019 – 03/2020: Giám đốc dự án IoT công ty TPTechs
  • 4/2020 – Nay: Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Điện tử Viễn Thông VsetCom

Recommended Posts