ÔNG PHẠM QUỐC THỊNH – TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

9d1c099635c5cb9b92d4

ÔNG PHẠM QUỐC THỊNH – TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

Ông Thịnh có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực truyền thông, marketing.

  • 01/2007-10/2014: Trưởng phòng MKT, Công Ty Cổ Phần CVP Việt Nam
  • 01/2015-10/2018: Trưởng phòng MKT Online, Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Mira
  • 2019–Nay: Trợ lý Chủ tịch, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vsetgroup

Recommended Posts