ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRÍ – TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

Dxc 5980 1

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRÍ – TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

Ông Trí có kinh nghiệm 15 năm về quản lý Kinh tế, Tài chính và định hướng cho hoạt động tài chính của công ty.

  • 2010-2018 : Quản lý kinh doanh, Tập Đoàn ELKen
  • 2018-2020 : Trợ lý Chủ Tịch, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup

Recommended Posts