DỰ ÁN MỞ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Ban Du An Trung Tam Dang Kiem

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

➡️ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới VsetGroup được thành lập, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của cơ quan tài chính địa phương.

➡️ Dự án có tư cách pháp nhân, con dấu theo đúng quy định hiện hành

Bản vẽ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại HCM

DỰ ÁN MỞ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

 

DỰ ÁN MỞ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

 

DỰ ÁN MỞ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

 

DỰ ÁN MỞ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

 

Kế hoạch phát triển trung tâm đăng kiểm

✢ Thời gian dự kiến:

 • Quý 4/2019 sẽ lấy giấy phép hoạt động từ cơ quan ban ngành
 • Quý 1/2020 thuê mặt bằng đầu tư

✓ 3 bằng chuyền đăng kiểm

✓ 1 trung tâm phụ tùng xe ô tô

 

DỰ ÁN MỞ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

 

 • Quý 2/ 2020 cụ thể vào tháng 6/2020 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sẽ được đưa vào hoạt động.

 

✴ Tổng vốn đầu tư

25.000.000.000đ – 35.000.000.000đ (25 – 30 tỷ đồng)

✢ Nguồn vốn : Vốn đối ứng của công ty, vốn huy động của nhà đầu tư , vốn cổ đông công ty .

✢Thời gian huy động vốn dự kiến: 01/12/2018 – 31/12/2019

 

Chức năng hoạt động của trung tâm đăng kiểm

 • Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải và cục Đăng Kiểm Việt Nam
 • Chịu sự quản lý Của Nhà Nước của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh, thành phố.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về vận tải
 • Tổ chức công tác kiểm định an toàn kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn, bảo vệ môi trường đối với phương tiện
 • Tham gia tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, xác định đời xe, vật tư ngành giao thông vận tải, xác định tải trọng xe.
 • Nghiệm thu kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới
 • Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật

 

Recommended Posts