Doanh nghiệp phát hành trái phiếu khi nào?

Bạn mới tham gia vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, nhưng vẫn băn khoăn lo ngại vì vốn kiến thức ít ỏi, chưa có kinh nghiệm. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ và toàn diện hơn về trái phiếu doanh cũng như cách doanh nghiệp phát hành trái phiếu như thế nào?

Trái phiếu là gì, có bao nhiêu loại trái phiếu?

Trái phiếu là một chứng khoán nợ được phát hành bởi công ty hoặc chính phủ. Người sở hữu trái phiếu sẽ được hoàn trả số tiền mua trái phiếu gốc cộng thêm lãi suất. Trái phiếu được phát hành cho các nhà đầu tư tại thị trường mà tổ chức phát hành muốn vay tiền. 

Trái phiếu có thời hạn xác định thường là một số năm. Đến kỳ hạn thanh toán, số tiền mua trái phiếu sẽ được trả đầy đủ cho nhà đầu tư và phần lãi suất. Lãi suất có thể được trả vào cuối kỳ hạn hoặc được trả theo giai đoạn. Trái phiếu có thể được giao dịch trên thị trường trái phiếu. Trái phiếu được các nhà đầu tư coi là một hình thức đầu tư tương đối an toàn hơn cổ phiếu.

>>Trái phiếu là gì? Các loại hình trái phiếu hiện nay

doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu-khi-nao

Danh Mục

Phân loại trái phiếu

 • Trái phiếu chính phủ
 • Trái phiếu chính quyền địa phương
 • Trái phiếu doanh nghiệp

Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp là loại trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành (có đủ điều kiện của Ủy ban Chứng khoán) nhằm mục đích đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp, mở rộng quy mô phát triển kinh doanh. Để huy động vốn nhanh chóng và dành cho mục đích đầu tư dài hạn, các doanh nghiệp thường xuyên phát hành trái phiếu

Nội dung của phương án phát hành trái phiếu

Phương án phát hành trái phiếu do doanh nghiệp cung cấp phải bao gồm các nội dung cụ thể sau:

– Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật);

– Mục đích phát hành trái phiếu;

– Các văn bản chứng minh đủ điều kiện phát hành trái phiếu

Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu và điều kiện phát hành trái phiếu theo nhiều đợt

– Điều kiện điều khoản liên quan đến trái phiếu:

+ Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành; địa điểm tổ chức đợt phát hành; số lượng đợt phát hành và dự kiến thời điểm phát hành của từng đợt;

+ Điều kiện, điều khoản về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi;

+ Điều kiện, điều khoản về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trường hợp phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền;

+ Điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có);

– Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (nếu có) và sự thay đổi sau khi phát hành, bao gồm:

+ Vốn chủ sở hữu;

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu;

+ Lợi nhuận sau thuế;

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE);

– Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có);

– Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính;

– Phương thức phát hành trái phiếu;

– Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu;

– Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

– Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu;

– Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành;

– Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu (nếu có);

– Điều khoản về đăng ký, lưu ký;

– Điều khoản về giao dịch trái phiếu

– Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu;

– Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành;

– Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Thẩm quyền phê duyệt và chấp nhận phương án phát hành trái phiếu

Đối với từng loại hình công ty doanh nghiệp, thẩm quyền phê duyệt và chấp nhận phương án phát hành trái phiếu là khác nhau

Công ty cổ phần

– Thực hiện theo điều lệ công ty

– Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì:

+ Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất 

+ Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền

Công ty đại chúng

– Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền

– Sau đó doanh nghiệp phát hành phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ được phát hành trái phiếu khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo Điều lệ của công ty có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp nhà nước

– Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo Điều lệ của công ty có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

– Doanh nghiệp còn phải tuân thủ quy định về giới hạn huy động vốn và thẩm quyền quyết định huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

>>Có nên đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Đầu tư trái phiếu cùng cùng doanh nghiệp VSETGROUP

Với phương châm “Uy tín chất lượng, lan tỏa niềm tin” con người là tài sản lớn nhất. Trái phiếu doanh nghiệp Vsetgroup được đánh giá có mức độ an toàn cao nhờ nền tảng kinh doanh vững chắc, cân đối tài chính, thời hạn trái phiếu linh hoạt và trả cổ tức đúng cam kết.

doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu-khi-nao-1

Gói đầu từ trái phiếu cực nhiều ưu đãi:

 • Lãi suất cố định theo tháng, quý hay năm lên đến 60,9%/ 3 năm
 • Tiền gốc và lãi được gửi định kỳ qua thể ngân hàng
 • Mức đầu tư đa dạng chỉ từ 5 triệu đến 3 tỷ, thời gian hoàn thành vốn linh hoạt theo tháng, quý và năm
 • Đảm bảo số tiền đầu tư thể hiện qua tính pháp lý minh bạch
 • Ưu đãi 20 – 30% sử dụng dịch vụ tập đoàn Vsetgroup trên toàn quốc, nhiều voucher hấp dẫn dành cho Quý Nhà Đầu Tư

QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ THAM KHẢO VỀ TRÁI PHIẾU VSETGROUP TẠI ĐÂY

doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu-khi-nao-3


  50 Triệu100 Triệu200 Triệu300 Triệu500 Triệu1 tỷ

  Recommended Posts