BÀ LA THỊ THU THẢO – TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

Thao

BÀ LA THỊ THU THẢO – TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

Cử nhân Báo chí. Có kinh nghiệm hơn 7 năm trong lĩnh vực báo chí – truyền thông – marketing, xây – quản lý kế hoạch, dự án.

  • 11/2013 – 5/2015: Phóng viên tại Báo Sài Gòn đầu tư Tài chính – Sài Gòn Giải Phóng
  • 6/2015 – 6/2016: Biên tập viên tại Kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC
  • 7/2016 – 10/2016: Biên tập viên tại Kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính VITV
  • 11/2016 – 2/2019: PR TeamLeader tại công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ
  • 3/2019 – 5/2020: Communcation – Event Manager tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
  • 6/2020 – 9/2020: Freelancer Marketing
  • 9/2020 – Nay: Trợ lý Chủ tịch

Recommended Posts