5 QUAN ĐIỂM ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VSETGROUP

Vset Group

Quan điểm điều hành công ty là kim chỉ nam giúp các cá nhân, tổ chức trong một đơn vị tập thể phối hợp nhịp nhàng với nhau nhằm đi đến những mục tiêu chung.

Với định hướng phát triển lâu dài, Tập đoàn VsetGroup chú trọng và đề cao sức mạnh nội lực, lấy con người làm trọng tâm. Luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để toàn thể nhân viên nâng cao kỹ năng và chuyên môn hóa trình độ của mình.

Dưới đây là 5 quan điểm điều hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup:

Vset Group

Điều 1: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trở thành tấm gương thể hiện vai trò, trách nhiệm dẫn dắt tập thể

Ban lãnh đạo Tập đoàn là tấm gương thể hiện vai trò, trách nhiệm dẫn dắt tập thể và được xem là bộ phận nồng cốt tạo nên “hình hài” cho doanh nghiệp. Bởi đây là những thành phần chủ chốt mang trong mình từng nét đặc trưng cho từng hoạt động, từng lĩnh vực.

Lãnh đạo là người đại diện cho một tập thể, do vậy, kết quả công việc, định hướng của lãnh đạo sẽ phản ánh được thành quả của một tập thể và ngược lại.

Đội ngũ ban lãnh đạo là những người phải có tâm và có tầm, biết nhìn xa trông rộng để hình dung được bức tranh cho doanh nghiệp và tập thể, tìm được những hướng đi đúng đắn, kịp thời và phù hợp với văn hoá của doanh nghiệp, mục tiêu đã đề ra.

Điều 2: Tổ chức ổn định nguồn lực: Thực hiện luân chuyển, tái đào tạo, trao đổi cơ hội mới cho cán bộ nhân viên một cách thường xuyên, định kỳ

Việc luân chuyển, tái đào tạo nhằm giúp CB-CNV có thể tìm được vị trí phù hợp với mình, đồng thời trau dồi, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn kịp với xu hướng, yêu cầu thị trường ngày một thay đổi, phục vụ công việc tốt hơn.

Bên cạnh đó, bố trí nhân sự tiếp xúc với các công việc khác nhau là điều nhiều doanh nghiệp bỏ quên trong lúc quản trị bộ máy. Việc bố trí nhân sự tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau có vai trò giúp nhân sự am hiểu thêm nhiều lĩnh vực khác, nâng cao chuyên môn và đó cũng là cơ hội để nhân sự có thể thăng tiến hơn nếu hoàn thành tốt công việc. Mặt khác, đây cũng là dịp để các thành viên trong một tập thể hiểu được công việc của nhau, từ đó có sự thông cảm và hỗ trợ nhau nhiều hơn.

Điều 3: Từng bước chuyên nghiệp hóa: Quy trình – Công nghệ – Con người

Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay việc từng bước chuyên nghiệp hóa Quy trình – Công nghệ – Con người được VsetGroup coi là bước đi đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế.

Công cuộc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi hoạt động nhằm thúc đẩy năng suất và gia tăng hiệu quả công việc.

Ngoài ra, việc xây dựng một quy trình làm việc khoa học sẽ giúp các đơn vị, phòng ban hiểu và nắm được phạm vi công việc của mình, có trách nhiệm hơn với từng vị trí đảm nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa các tập thể, các cá nhân với nhau. Một khi tất cả đã đi vào quy trình vận hành, phối hợp ổn định và chặt chẽ thì doanh nghiệp sẽ vững và trở thành một cổ máy vô cùng chắc chắn, mạnh mẽ.

Điều 4: Thực hiện ủy quyền và giám sát: Thời gian là cơ hội, mỗi vị trí đều có một quyền hạn của mình, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tập thể

Việc uỷ quyền cho thấy sự tin tưởng của cấp trên dành cho cá nhân hoặc một tập thể, đây là yếu tố các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo luôn đưa lên hàng đầu trong suốt quá trình vận hành và quản lý của mình.

Bên cạnh việc uỷ quyền, các hoạt động cũng cần có sự giám sát, theo dõi, đánh giá…để có thể ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng với kết quả tốt, điều chỉnh nếu có sự không phù hợp hoặc phát hiện, loại bỏ những nguy cơ, những việc làm sai trái của cá nhân hay tổ chức ảnh hưởng đến lợi ích chung của Tập đoàn.

Điều 5: Củng cố kết quả, niềm tin của chiến lược đang thực hiện

Bất kỳ một hoạt động nào cũng cần có thời gian ngồi lại, nhìn nhận và đánh giá kết quả để cùng tìm ra những mặt tốt cần được duy trì, mặt hạn chế cần khắc phục, từ đó xác định tiếp những bước đi tiếp theo một cách chính xác hơn. Do đó, việc củng cố kết quả và tin tưởng vào các chiến lược đang thực hiện sẽ tạo nên sự nhất quán và giữ vững giá trị của một doanh nghiệp.

Việc áp dụng tốt các quan điểm điều hành trên sẽ góp phần thúc đẩy VsetGroup phát triển, tạo dựng niềm tin trong mỗi nhân viên để được học tập và làm trong môi trường phát triển và đảm bảo tốt những lợi ích của mình.

Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi tất cả các thành viên phải đoàn kết, cùng nhìn về một hướng và cùng nhau quyết tâm đi, có như vậy thì chúng ta mới có thể tiến xa – ngày một vững mạnh.

 

VSETGROUP!

Recommended Posts